Fire Kart Cup

Základnou podmienkou je zostaviť 3-členné družstvo. 

Každý pretekár jazdí minimálne 2 x 7 minút. Najlepší čas na jedno kolo z dvoch jázd sa započítavá do tímového času. Časy všetkých troch účastníkov sa spočítavajú dohromady a víťazov určuje najnižší súčet z dosiahnutých výsledkov.

Z jednej organizácie /ORHaZZ, DHZ, atd/ sa samozrejme môže registrovať aj viac družstiev, jedna osoba môže pretekať maximálne za 2 družstvá, t.j. svoje a ešte jedno ktoré si zvolí, podmienkou však je že nemôže jazdiť ani z jednej z dvoch jázd spolu s účastníkom druhého družstva za ktoré preteká.

Občerstvenie je zabezpečené v bare v karting arény Plešivec, s možnosťou varenia guláša, alebo iného vlastného občerstvenia v areáli arény.

Ďalšie informácie rád poskytnem v osobnej správe, alebo na telefónnom čísle: 0918 672 132  - Roman Kováč, organizátor

Informácie o hale ako aj o motokárach získate kliknutím na www.motokary-plesivec.sk

Videoreporty nájdeš tu: https://www.youtube.com/channel/UCw02k_gsCRyuggPLCGLPlQQ

Aktuálny bodový stav:

Názov Teamu

1.kolo

22.04.2016

2.kolo

26.08.2016

3.kolo

21.10.2016

4.kolo

02.12.2016

5.kolo

03.02.2017

6.kolo

24.03.2017

spolu
DHZ Drienčany 10 10 10  10 10  10 50
DHZ Plešivec 9 9 7  8 7  - 40 
DREAM TEAM  8 7 8  7 8  9 40 
DHZ Jablonov 7 - -  -  -  -
A-TEAM 6 - - -  -   -
DHZ Vikartovce  5 - - -  -   -
DHZ Gem.Poloma 4 6 -  -   -   -
DHZ Rákoš 3 - -  -   -   -
SIHAČI 2 5 5  5  -   - 17 
OHZ Rákoš 1 - -   -   -   -
DHZ Rim. brezovo - 8 9  9 9  8 43 
DHZ Čerenčany - 4 6  6  - 16 
DHZ Gelnica - - 4   -   -
DHZ Turňa - - 3  -  7 10 

 

OFICIÁLNE Výsledky po 6 kolách:

1. miesto - DHZ DRIENČANY - celkový víťaz celého FIRE KART CUP-u 2016/2017

2. miesto - DHZ Rimavské Brezovo

3. miesto - DREAM TEAM - ORHaZZ

4. miesto - DHZ Plešivec

5. miesto - SIHAČI

6. miesto - DHZ Čerenčany

7. miesto - DHZ Turňa

8. miesto - DHZ Jablonov

9. meisto - A - TEAM

10.miesto - DHZ VIKARTOVCE