PRAVIDLÁ

V prípade porušenia, ktoréhokoľvek z nižšie uvedených pravidiel, bude jazda návštevníka okamžite ukončená bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky !!!

 

 1. Každý návštevník jazdí na vlastnú zodpovednosť

 2. Každý návštevník po predložení občianskeho preukazu svojím podpisom súhlasí s pravidlami a podmienkami jazdy na motokárach!!!

 3. Všetci jazdci sú povinní počas jazdy dodržiavať medzi motokárami odstup, aby neohrozovali seba, iných jazdcov a nespôsobili žiadnu kolíziu

 4. Každý návštevník je povinný rešpektovať pokyny obsluhy

 5. Počas jazdy je prísny zákaz kontaktu s inou motokárou

 6. Jazda je povolená len osobám starším ako 15 rokov (po predložení občianskeho preukazu)

 7. Jazdec je povinný zakúpiť si hygienickú kuklu a používať bezpečnostnú prilbu

 8. Zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok

 9. Pozor na horúce časti motokáry - nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené na zdraví a odevoch

 10. Počas jazdy platí prísny zákaz púšťania volantu !!!!

 11. Jazdcom je povolené nastupovať a vystupovať z motokáry výlučne v priestoroch DEPA

 12. Výjazd a vjazd z depa je umožnený až po pokynoch od obsluhy. /obsluha rozhoduje o výjazde z depa. Časomiera sa spúšťa až po prejazde cieľovej línie - to znamená, že Vaše prvé kolo je ešte bez časomiery/

 13. Koniec jazdy je vždy odmávaný šachovnicovou vlajkou

 14. Po odmávaní je povinnosťou každého jazdca dokončiť jazdu a zaparkovať v DEPE

 15. Zákaz vstupu do haly s jedlom a nápojmi, a platí prísny zákaz fajčenia

 16. Platí prísny zákaz vstupu nejazdiacich návštevníkov na trať

 17. V prípade, ak dôjde k výpadku elektrickej energie bez zavinenia KARTING ARENA PLEŠIVEC, sa jazda okamžite ukončí /bez nároku na náhradu zaplatenej jazdy!!/

 18. Každý návštevník sa svojím podpisom zároveň zaväzuje, že nebude úmyselne poškodzovať majetok KARTING ARENA PLEŠIVEC. V prípade  poškodenia je povinný uhradiť spôsobenú škodu!!!